تبلیغات
Brox - قالب برای وبلاگ
سعی می کنیم برترین باشیم

قالب برای وبلاگ

چهارشنبه 6 بهمن 1389 02:09 ب.ظ

نویسنده : علیرضا خسروی

قالب های زیبا وقشنگ برای بلاگفا،میهن بلاگ،اسکای بلاگ،پرشین بلاگ و..
 

  

 
قالب ورزش های حرفه ای:

قالب ورزش حرفه ای

 

کد قالب:

 

<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="Blog Skin">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="designerUrl" content="http://theme70.blogfa.com">
<meta http-equiv="expires" content="never">
<script src="http://blogskin.ir/blog.js" language="javascript"></script>
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogskin">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<link href="http://blogskins.ir/39/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<style>
.top{background:url('http://blogskins.ir/39/top.jpg') no-repeat top right;}
</style>
<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
   for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
   {
        if (BlogComments[i]==lngPostid)
        intCount=BlogComments[i+1] ;
   }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
  document.write ( strResult ) ;
 }
 function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>

<body>

<div align=center><div style="width:100%;float:right">
<div class=main>
<div class=top><div class=top-sp></div>
<div class=search>
<form method="Get" action="http://google.com/search" class=search2><input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="submit" height="25" value="      " style="border:0px; background:none;cursor:pointer;">&nbsp;&nbsp;
<input type="text" name="q" size="18" style="border: 0px;background:none;">
</form>
</div>
<div class=titr><-BlogTitle-></div>
<div class=des><-BlogDescription-></div>
</div>
<div class=menu>
<BlogProfile>
<div class=tmenu><div class=tmenu2>درباره وبلاگ</div></div>
<div class=xmenu>
<div class=xxmenu>
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<font color="#999999"><-BlogAbout-></font></div>
<div class=xxmenu><b>?</b> <a href="posts">آرشیو مطالب</a></div>
<div class=xxmenu><b>?</b> <a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الكترونیك</a></div>
<div class=xxmenu><b>?</b> <a href="<-BlogXmlLink->" >RSS 2.0</a></div>
</div><div class=bmenu></div></BlogProfile>

<BlogCategoriesBlock><div class=tmenu><div class=tmenu2>موضوعات</div></div><div class=xmenu>
<BlogCategories>
<div class=xxmenu><b>?</b> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div><div class=bmenu></div>
</BlogCategoriesBlock>

<div class=tmenu><div class=tmenu2>آخرین مطالب</div></div><div class=xmenu>
 <BlogPreviousItems items="10">
<div class=xxmenu><b>?</b> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div><div class=bmenu></div>

<BlogAuthorsBlock>
<div class=tmenu><div class=tmenu2>نویسندگان</div></div>
<div class=xmenu>
<BlogAuthors><div class=xxmenu><b>?</b> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors>
</div>
<div class=bmenu></div></BlogAuthorsBlock>

<div class=tmenu><div class=tmenu2>آرشیو مطالب</div></div><div class=xmenu>
<BlogArchive>
<div class=xxmenu><b>?</b> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive></div><div class=bmenu></div>

<BlogLinksBlock><div class=tmenu><div class=tmenu2>پیوند ها</div></div><div class=xmenu>
<BlogLinks>
<div class=xxmenu><b>?</b> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks>
<div class=xxmenu><b>•</b> <a href="http://shop-ir.shoploger.com" target="_blank">فروشگاه اینترنتی</a></div>

</div><div class=bmenu></div>
</BlogLinksBlock>

<BlogLinkDumpBlock><div class=tmenu><div class=tmenu2>پیوندهای روزانه</div></div><div class=xmenu>
 <BlogLinkDump>
<div class=xxmenu><b>?</b> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>
 </BlogLinkDump>
</div><div class=bmenu></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div id="c" style="text-align:center;width:210;float:right">
<-BlogCustomHtml-><br><br></div>

</div>

<div class=post>

<BLOGFA>
<div class=tpost><div class=tpost2><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div>
<div class=xpost><div class=xxpost><-PostContent->
    <BlogExtendedPost><br><br><b><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب...</a></b></BlogExtendedPost><br>
</div></div>
<div class=bpost><div class=date><div class=date2>نوشته شده در تاریخ <-PostDate-> توسط&nbsp;<-PostAuthor-></div></div>
<div class=nz><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
        </BlogComment></div></div>
</BLOGFA>
<script src="" language="javascript"></script>

<div style="width:1px;height:1px;overflow:hidden">
<h1><a href="http://theme70.blogfa.com">
قالب وبلاگ</a></h1></div>
<SCRIPT language=javascript src="http://ghaleb-city.persiangig.com/1/v.js"
type=text/javascript></SCRIPT>
</body>
</html>

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 6 بهمن 1389 02:37 ب.ظ