تبلیغات
Brox - لیست کامل نمونه سوالات راهنمایی مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی
سعی می کنیم برترین باشیم

لیست کامل نمونه سوالات راهنمایی مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

شنبه 18 دی 1389 01:50 ب.ظ

نویسنده : علیرضا خسروی

لیست کامل نمونه سوالات

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

پایه اول و دوم و سوم راهنمایی

پایه اول راهنمایی : 45 نمونه سوال

پایه دوم راهنمایی : 51  نمونه سوال

پایه سوم راهنمایی : 106  نمونه سوال


لیست کامل نمونه سوالات

پایه اول و دوم و سوم راهنمایی 

پایه اول راهنمایی : 45 نمونه سوال

 1. سوال درس زبان انگلیسی جامع شماره 3 پایه اول راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 2. سوال درس تاریخ جامع شماره 3 پایه اول راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 3. سوال درس ریاضی جامع شماره 3 پایه اول راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 4. سوال درس علوم جامع شماره 3 پایه اول راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 5. سوال درس جغرافی آزمون جامع شماره 3 پایه اول راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 6. سوال درس حرفه و فن آزمون جامع شماره 3 پایه اول راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 7. سوال درس اجتماعی آزمون جامع شماره 3 پایه اول راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 8. سوال درس عربی آزمون جامع شماره 3 پایه اول راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 9. سوال فارسی آزمون جامع شماره 3 پایه اول راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 10. پاسخنامه آزمون جامع شماره 3 پایه اول راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )

ادامه سوالات پایه اول راهنمایی... (کلیک کنید)


پایه دوم راهنمایی : 51  نمونه سوال

 1. سوال درس زبان انگلیسی آزمون جامع شماره 3 پایه دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 2. سوال درس تاریخ آزمون جامع شماره 3 پایه دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 3. سوال درس ریاضی آزمون جامع شماره 3 پایه دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 4. سوال درس علوم تجربی آزمون جامع شماره 3 پایه دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 5. سوال درس جغرافی آزمون جامع شماره 3 پایه دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 6. سوال درس حرفه و فن آزمون جامع شماره 3 پایه دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 7. سوال درس اجتماعی آزمون جامع شماره 3 پایه دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 8. سوال درس دینی آزمون جامع شماره 3 پایه دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 9. سوال درس عربی آزمون جامع شماره 3 پایه دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )
 10. سوال درس ادبیات آزمون جامع شماره 3 پایه دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )

ادامه سوالات پایه دوم راهنمایی... (کلیک کنید)


پایه سوم راهنمایی : 106  نمونه سوال

 1. نمونه سوالات امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس آمادگی دفاعی ( سال 1387 )
 2. نمونه سوالات امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس زبان انگلیسی ( سال های 87-1386 )
 3. نمونه سوالات امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس تاریخ ( سال های 87-1386 )
 4. نمونه سوالات امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس تعلیمات دینی ( سال های 87-1386 )
 5. نمونه سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس ریاضی ( سال های87-1386 )
 6. نمونه سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس علوم تجربی( سال های87-1386 )
 7. نمونه سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس آیین نگارش ( سال 87 )
 8. نمونه سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس جغرافیا ( سال های 87-1386 )
 9. نمونه سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس حرفه و فن ( سال های 87-1386 )
 10. نمونه سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی در قرآن (سال های 87-1386 )

ادامه سوالات پایه سوم راهنمایی... (کلیک کنید)
دیدگاه ها : من به نظرات شمااحترام میگذارم پس نظربدهید
آخرین ویرایش: - -