تبلیغات
Brox - شعر
سعی می کنیم برترین باشیم

شعر

یکشنبه 12 دی 1389 10:10 ب.ظ

نویسنده : علیرضا خسروی
اشعاری درمورد حضرت علی

بگو از دل خسته ات بگو                                                                            

      بگو از دل تنهایت بگو

بگو تا دلت شیدا شود                                                                                   

   بگو نوری درش پیدا شود

بگو از چه غمگین است دلت                                                                            

 بگو از که غمگین است دلت

بگو که این خستگی زچیست                                                                            

  بگو این تنهایی زکیست

بگو که هرگز یأس نیستی                                                                  

  بگو که هرگز عبس نیستی

یا اللّه بگو و دلت را شاد کن                                                                              

 یا علی بگو و عشق را آغازکن

 

(ابوالفضل ظهوریان)

 

 

(علی )

او کیست  او شه مردان

 

 

او مرد مردان،شیر شیران

 

 

عدل و ایمان ، دین و ایمان

 

 

عشق رسولی  ، یکه مردان

 

 

اوکیست

 

 

بر پیامبر جانشین است

 

 

بر مومنان امیرالمومنین است

 

 

بر عدل و داد اولین است

 

 

بر ایمانش برترین است

 

 

بر اسلام مومن ترین است

 

 

به خدا عاشق ترین است

 

 

اوکیست

 

 

شه مردان علیست

 

 

روح خدا علیست

 

 

شیر خدا علیست

 

 

قدرت پهلوانان علیست

 

 

تیزی شمشیران علیست

 

 

کمال و جمال علیست

 

 

صبر و پیروزی علیست

 

 

نور پیمبر علیت

 

 

عشق پیمبر علیست

 

 

زاده ی کعبه  کشته ی محراب علیست

 

(ابوالفضل ظهوریان)
دیدگاه ها : توروخدا نظر بدهید
آخرین ویرایش: - -